Sau khi đã hoàn tất tất cả bước liên kết HaraAds, các chiến dịch quảng cáo của bạn có thể đã hoạt động hoặc chưa nhưng trong một vài trường hợp, bạn vẫn nhận được những thông báo như những hình:


Hình 1


Hình 2


Nguyên nhân:

  1. Chủ sở hữu chưa chấp nhận quyền truy cập cho HaraAds trên trình quản lý doanh nghiệp.
  2. Người thực hiện thao tác liên kết không phải chủ sở hữu mà là nhân viên (Employee) hoặc quản trị viên (Admin).
  3. Chủ sở hữa đã đổi mật khẩu Facebook cá nhân trong thời gian sử dụng HaraAds.
  4. Có thao tác thủ công gỡ quyền quản trị của HaraAds trên tài khoản quảng cáo hoặc trình quản lý kinh doanh.
  5. Một số lỗi API khác có thể phát sinh.

Giải pháp:


  • Đăng nhập bằng tài khoản chủ sở hữu kiểm tra lại xem mình đã chấp nhận yêu cầu cấp quyền cho HaraAds (như hình) chưa. 

  • Nếu không thấy yêu cầu như hình, thao tác tiếp theo hướng dẫn sau:

1. Nhấp vào 2 tài khoản đã liên kết 
2. Chọn " Vâng" 

3. Sau đó thực hiện liên kết lại nhưng bằng cách nhấp vào "Nhấn vào đây để liên kết tài khoản khác"4. Chọn lại các tài khoản bạn cần liên kết. Vậy là xong.


Sau khi liên kết lại, hệ thống có thể mất lên đế 2-3 để nhận được lệch.


Trong trường hợp các thông báo vẫn chưa mất đi bạn có thể gửi yêu cầu về email support@haraads.com để được kiểm tra kỹ hơn nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp cho bạn nhé.


Chúc bạn thành công