Ngay khi dữ liệu được đồng bộ thành công trên Bảng thống kê Dashboard của HaraAds, AI sẽ bắt đầu tạo và chạy quảng cáo cho những sản phẩm còn hàng trong kho. Sau khi đã vận hành chiến dịch quảng cáo 6-7 ngày, AI bắt đầu làm mới lại quảng cáo và phân phối cho những sản phẩm Top Selling hoặc những sản phẩm / danh mục phổ biến dựa theo việc phân tích dữ liệu nào đã mang lại hiệu suất tốt nhất trong quá trình AI học hỏi.


- Vậy tiêu chí nào để xác định một sản phẩm nằm trong Top Selling?
1. Số lượng truy cập
2. Thêm vào giỏ hàng
3. Những sản phẩm được xem qua
4. Số lượng đơn đặt hàng