Để hiểu chi tiết về chi phí quảng cáo của HaraAds bạn có thể tham khảo Bảng giá 

Ngoài ra, bạn có thể nhập bảng giá dịch vụ:

Và điền ngân sách quảng cáo bạn dự kiến sử dụng với HaraAds:

Bạn có thể tham khảo chi phí bằng 2 hình thức trên để hiểu rõ.


Thanh toán cho HaraAds 

HaraAds chỉ áp dụng một hình thức thanh toán duy nhất là thông qua thẻ Tín dụng Visa/Mastercard. Được áp dụng cả dòng thẻ Debit và Credit.


Nếu bạn lần đầu tiên chạy Quảng cáo và chưa có thẻ tín dụng thì có thể liên hệ các Ngân hàng để làm thẻ tín dụng.

Với dòng thẻ Debit bạn có thể tham khảo dịch vụ thẻ tín dụng Debit tại ACB để có thể làm thẻ nhanh nhất.