Chào Nhà bán lẻ!

Hiện tại HaraAds hỗ trợ 07 loại định dạng quảng cáo phổ biến sau:

  1. Quảng cáo tìm kiếm (Google Search):
  2. Quảng cáo mua sắm (Google Shopping):
  3. Quảng cáo GDN (Google Display Network):
  4. Facebook DPA (Dynamic Product Ads):
  5. Facebook MPA (Multi Product Ads):
  6. Facebook PPLA (Page Post Link Ads):
  7. Instagram.


Để xem trước các mẫu quảng cáo, bạn có thể vào "Mục tiêu" > "Xem trước" trong menu HaraAds:


Việc hiển thị trước các mẫu quảng cáo sẽ phụ thuộc nhiều vào việc bạn liên kết tài khoản. Ví dụ: Quảng cáo Google Shopping chỉ hiển thị khi bạn cho phép HaraAds kết nối với tài khoản Google Merchant Center chẳng hạn.


Sau đây, bạn có thể xem qua 07 định dạng quảng được liệt kê trong phần mở đầu bài viết:


1. Quảng cáo tìm kiếm (Google Search):


2. Quảng cáo mua sắm (Google Shopping):


3. Quảng cáo GDN (Google Display Network):

(Đang cập nhật ...)


4. Facebook DPA (Dynamic Product Ads):

(Đang cập nhật ...)


5. Facebook MPA (Multi Product Ads):


6. Facebook PPLA (Page Post Link Ads):


Kết!