Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

1. Truy cập vào tài khoản Facebook Business.

2. Chọn "Cài đặt doanh nghiệp" trong menu Cài đặt.

3. Vào mục Yêu cầu > Đã nhận > Chấp nhận cho các yêu cầu từ OnlineSale.ai.

4. Kiểm tra lại các quyền truy cập trong mục Tài khoản > Chọn Trang (Pages) hoặc Tài khoản quản cáo (Ad Accounts) > Đối tác (Partners).Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Google bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:


1. Truy cập vào tài khoản Google Ads.

2. Chọn Truy cập tài khoản trong menu Công cụ (biểu tượng thanh cà-lê):

3. Vào mục Người quản lý > bấm Chấp nhận cho Người quản lý có ID 601-188-9697:


Mọi thắc mắc xin gửi về support@haraads.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn bán hàng thành công!