Điều kiện để sử dụng API HaraAds là tài khoản Facebook Ads của bạn phải nằm dưới một tài khoản Business Manager (BM). Do đó bạn cần chuẩn bị một số nội dung sau trước khi tiến hành liên kết:

- Tài khoản Facebook của chủ sở hữu BM

- BM đã được liên kết sẵn tài khoản quảng cáo, Fanpage và đã thiết lập thanh toán


Thực hiện:


1. Nhấp chọn Facebook>> Liên kết

2. Harraads cần bạn cấp cho 1 số quyền để truy xuất thông tin tài khoản quảng cáo của bạn:
3. Sau khi cấp quyền, Haraads sẽ thống kê toàn bộ tài khoảng quảng cáo và fanpage bạn đang quản lý trên giao ddiejn hiển thị của Haraads. Bạn cần chọn tài khoảng quảng và fanpage đã liên kết sẵn >> Nhấp "Tôi đồng ý" >> Liên kết.4. Truy cập vào BM >> Yêu cầu >> Phê duyệt


Lưu ý một số vấn đề có thể gặp phải:


1. Bạn chưa có tài khoản quảng cáo sở hữu bởi một BM


Để có thể tạo BM bạn vào đường link https://business.facebook.com/

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Thêm tài khoản quảng cáo vào BM.

Bước 3: Thêm Fanpage vào BM.

Sau đó reload lại trang kết nối với BM.

2. Tài khoảng quảng cáo và Fanpage nằm dưới 2 BM khác nhau

3. Bạn không xác định được tài khoản nào là chủ sở hữu để cấp quyền đối tác cho Haraads.