Để kết nối tài khoản với HaraAds bạn cần có sẵn các tài khoản sau:

1. Tài khoản Facebook Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

2. Tài khoản Google Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

3. Quyền Admin của Fanpage

4. Quyền Admin của Instagram

5. Quyền Admin của Google Merchant Center 


Tùy thuộc ngành nghề, hình thức kinh doanh bạn có thể chọn liên kết một hoặc cả hai kênh Facebook và Google.