Chọn bánh răng, góc trái của giao diện sử dụng HaraAds. 

Các phần cài đặt sẽ hiển thị:

- Quản lý chiến dịch: Phần điều chỉnh các thông số URL giúp cho việc theo dõi lượng truy cập đến Website thông qua nguồn trả tiền do HaraAds quản lý.

- Tích hợp : Điều chỉnh kết nối tài khoản trên HaraAds 

- Thông tin cửa hàng: Cấu hình để AI hiểu việc kinh doanh của bạn 

- Chi tiết thanh toán : Điều chỉnh thông tin thanh toán trên HaraAds, điều chỉnh thẻ, gói dịch vụ và theo dõi vấn đề thanh toán.