Khi bạn kết nối hoàn tất tài khoản Quảng cáo Google Ads và Facebook Ads với HaraAds , hệ thống sẽ bắt đầu khởi động AI để tạo ra các hoạt động Quảng cáo nhằm:

- Tối ưu đối tượng quảng cáo, target, bidding giá thầu 

- Tạo các mẫu quảng cáo 

Các hoạt động này của AI sẽ thực hiện cùng quá trình Learning Mode nhằm hiểu về sản phẩm của bạn. Để theo dõi các hoạt động quảng cáo của AI bạn có thể theo dõi tại phần "Cập nhật" để xem chi tiết các hoạt động này: 


Hoặc bạn có thể theo dõi ở phần "Thống kê" cuối trang để xem các cập nhật mà AI đã thực hiện :