Để hủy đăng ký sử dụng HaraAds, ngưng sử dụng tính năng này trên hệ thống cần tiến hành các bước sau:

Bước 1: Vào phần "Cài đặt" 

Bước 2: Vào "Chi Tiết Thanh Toán "

Bước 3: Chọn "Hủy đăng ký"

Chọn "YES, CANCEL MY SUBSCRIPTION"Chọn lý do bạn "Hủy đăng ký" 


Chọn "No thanks, Continue to cancel"


Điền lý do Hủy Đăng ký - Tối thiểu 200 chữ