Chúng tôi sẽ thu phí bằng cách trừ trực tiếp vào thẻ bạn đã liên kết với Haraads mỗi 15 ngày, vào đầu và giữa tháng. Vì vậy để đảm bảo Al không bị gián đoạn trong quá trình hoạt tối ưu hằng ngày, vào hai thời điểm trên, bạn nên đảm bảo số dư trong thẻ luôn đủ cho 10% chi tiêu quảng cáo trong 15 ngày trước.


Số tiền chi tiêu quảng cáo sẽ là số ngân sách đã sử dụng hiển thị trên dashboard Haraads.

(Lưu ý: chọn đúng thời gian cần xem ở góc trên bên phải màn hình)


Hóa đơn sẽ được gửi đồng thời khi Haraads trừ phí trên thẻ. Bạn có thể xem lại hóa đơn qua email đã nhập trên hợp đồng khi thiết lập Haraads. Hoặc dễ dàng hơn, bạn có thể xem và download tất cả hóa đơn ngay trên nền tảng Haraads. Thao tác Cài đặt >> Chi tiết thanh toán >> Hiển thị hóa đơn

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy danh sách hóa đơn mà bạn đã hoặc cần thanh toán cho Haraads. Chúc bạn kinh doanh thành công!