Các chiến dịch và chương trình khuyến mãi của bạn đã được tạo và gửi đến khách hàng của mình. Tiếp theo, bạn cần kiểm tra và phân tích thống kê để xác định hiệu quả của chiến dịch đó, từ đó đưa ra định hướng và tối ưu các hoạt động kinh doanh tiếp theo của mình.


Với HaraLoyalty, bạn có thể kiểm tra thống kê chi tiết các chiến dịch đã chạy. 


Bước 1: 

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Chiến dịch.
Bước 2:

Chọn vào biểu tượng Báo cáo bên cạnh phải chiến dịch mà bạn cần xem báo cáo.Bước 3:

Đọc báo cáo liên quan đến chiến dịch. Tại đây bạn sẽ biết được các thông tin bạn cần để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch như:

  • Email đã gửi: Đây là tổng số email được gửi thành công đến cho khách hàng của bạn.
  • SMS đã gửi: Đây là tổng số SMS được gửi thành công đến cho khách hàng của bạn.
  • Số lượng coupon được sử dụng: Khi khách hàng sử dụng mã khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động cập nhật và thống kê tổng số lượng mã được sử dụng tại đây.
  • Doanh thu từ chiến dịch: Đây là số liệu thống kê tổng doanh thu từ các đơn hàng có sử dụng mã khuyến mã mà bạn gửi đến cho khách hàng từ chiến dịch.Bạn có thể bấm vào biểu tượng hình chiếc lịch để lọc báo cáo theo khoảng thời gian mà bạn quan tâm.