Chiến dịch trong Haraloyalty có thể được hiểu là một chương trình khuyến mãi được gửi đến một nhóm khách hàng nhất định của cửa hàng. Khách hàng sẽ nhận được mã khuyến mãi thông qua email hoặc tin nhắn, sau đó sử dụng mã khuyến mãi để mua sắm tại cửa hàng.


Một chiến dịch hiệu quả sẽ giúp gia tăng sự gắn kết giữa khách hàng và doanh nghiệp.


Những điều bạn cần nắm trong phần này: