Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng.


Đăng nhập vào HaraRetail


Sau khi đã có tài khoản Haravan Account, bạn có thể bắt đầu sử dụng HaraRetail.


Cách 1: Đăng nhập trên website

  1. Truy cập vào trang POS Desktop: https://hararetail.com.  
  2. Nhấn chọn Đăng nhập.
  3. Nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email Mật khẩu. Nhấn Đăng nhập.

        

        4. Hệ thống điều hướng về trang giao diện POS Desktop https://store.hararetail.com.

 

Cách 2: Đăng nhập từ trang Omni

Đăng nhập vào trang quản trị Omni, tại mục Kênh bán hàng, bạn chọn HaraRetail -> chọn Trải nghiệm HaraRetail. Hoặc bạn chọn vào icon menu trên góc màn hình và sau đó thực hiện đăng nhập vào HaraRetail