HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên.


Tài khoản chủ doanh nghiệp là tài khoản đầu tiên được dùng để đăng ký sử dụng HaraRetail với địa chỉ email và thông tin lạc chính cho cửa hàng của bạn. Chỉ có tài khoản chủ doanh nghiệp mới có toàn quyền thực hiện các thao tác:


  • Thay đổi gói sản phẩm HaraRetail cho doanh nghiệp.
  • Quản lý các thông tin chi tiết của cửa doanh nghiệp như tên cửa hàng, địa chỉ email, địa điểm cửa hàng...
  • Tạo mới và quản lý tài khoản nhân viên.
  • Cấp quyền quản lý doanh nghiệp cho một tài khoản khác.


Nếu bạn muốn huỷ tài khoản khi đang dùng gói giải pháp miễn phí và bạn chưa chọn nâng cấp gói giải pháp, vậy thì thực tế bạn không cần làm gì cả. Tài khoản của bạn sẽ tự động đóng băng sau một khoản thời gian không sử dụng.


 Để hiểu hơn về các thiết lập tài khoản nhân viên, bạn xem Hướng dẫn cách thiết lập tài khoản nhân viên.


Nếu bạn là nhân viên cửa hàng và bạn cần khôi phục lại mật khẩu, bạn có thể khôi phục tại đây hoặc bạn cần thay đổi các quyền trong tài khoản, bạn sẽ phải liên hệ với chủ doanh nghiệp để làm rõ lại các quyền dành cho tài khoản của bạn.Những điều bạn cần biết ở giai đoạn này