Công cụ là tab thứ tư trong Trang quản trị của Harafunnel:


Tab Công cụ bao gồm 6 công cụ nhỏ với các chức năng khác nhau:

  • Công cụ Facebook Comment: giúp bạn tự động trả lời các comment và inbox của khách hàng
  • Công cụ Customer Chat: giúp bạn tạo Chatbot tương tác tự động trên website.
  • Công cụ Messenger Code: giúp bạn gửi tin nhắn cho khách hàng khi khách hàng dùng Messenger quét mã code.
  • Công cụ QR Code: giúp bạn gửi tin nhắn cho khách hàng khi khách hàng dùng Facebook quét mã QR code.
  • Công cụ Facebook Ads JSON: giúp bạn gửi tin nhắn có nhiều lựa chon cho khách hàng khi họ nhấp vào quảng cáo trên Fanpage của bạn.
  • Công cụ Checkbox: giúp bạn tạo nút Đăng ký Chatbot ngay trên website của bạn.