Chào mừng bạn đến với bài hướng dẫn cách tạo nhiều chiến dịch quảng cáo, tuỳ chọn sản phẩm mong muốn chạy quảng cáo và tuỳ ý điều chỉnh tên chiến dịch khi thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên Google Smart Shopping với nền tảng sản phẩm của  Haravan.


Khi thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Google Smart Shopping, bạn chỉ có thể tạo được một chiến dịch cho một lần chạy quảng cáo và phải chọn toàn bộ sản phẩm đã đồng bộ lên Google Smart Shopping, đồng thời tên chiến dịch sẽ bị tự động tạo bởi hệ thống mà không thể đặt tên cho chiến dịch như mong muốn. Ngoài ra, việc tạo cùng lúc nhiều chiến dịch quảng cáo, hoặc tuỳ chọn loại sản phẩm để chạy quảng cáo là không thể thực hiện. 

 

Việc này gây ra bất cập rất lớn cho những doanh nghiệp, chủ shop đang có nhiều chương trình khuyến mãi trong một khoảng thời gian nhất định để tăng doanh thu cho từng nhóm sản phẩm/sản phẩm khác nhau.

 

Biết được mong muốn và tình hình thực tế của bạn, Haravan đã tối ưu tính năng để người dùng sử dụng sản phẩm của Haravan có thể:

. Tạo nhiều chiến dịch quảng cáo trên Google Smart Shopping 

. Tuỳ chọn loại sản phẩm muốn quảng cáo

. Tuỳ chọn đặt tên chiến dịch.

 

+ Xem thêm các bài hướng dẫn cài đặt và triển khai quảng cáo Google Smart Shopping:

Hướng dẫn cài đặt Google Smart Shopping với website Haravan

 

  1. Hướng dẫn thực hiện


Bước 01: Bấm Thêm chiến dịch để thực hiện thêm chiến dịch quảng cáo mới

Bước 02: Điền thông tin chiến dịch và chọn Sản phẩm để quảng cáo

Chọn toàn bộ sản phẩm để quảng cáo HOẶC chọn Nhóm sản phẩm để quảng cáo.


Trường hợp chưa có Nhóm sản phẩm ? Bấm vào [Tạo nhóm sản phẩm] để tạo.

Bấm [Chọn nhóm sản phẩm] để chọn sản phẩm cụ thể muốn quảng cáo. 

Bấm [Chọn vị trí] để cài đặt địa điểm muốn quảng cáo. 

Chiến dịch được tạo đã hiển thị.


Lưu ý: 

Những điểm tối ưu trên chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng nền tảng của Haravan để thực hiện quảng cáo Google Smart Shopping.