Trong HaraSocial,  tất cả các hội thoại bạn xem được sẽ hiển thị ở đây:


Hội thoại bao gồm bình luận ( comment) và tin nhắn ( inbox):

Bình luận ( comment):là cuộc hội thoại khi khách hàng bình luận trên 1 bài viết, hình ảnh hay dòng trạng thái của Fanpage. Mỗi khách hàng có thể có nhiều luồng bình luận với một Fanpage. Những hội thoại là bình luận sẽ có biểu tượng sau: 

Tin nhắn ( inbox): là cuộc hội thoại khi khách hàng nhắn tin với Fanpage. Mỗi khách hàng chỉ có 1 luồng tin nhắn duy nhất với một Fanpage. Những hội thoại là tin nhắn sẽ có biểu tượng sau:

Mỗi hội thoại sẽ có các thành phần:

  • Ảnh và tên khách hàng đang phát sinh hội thoại với Fanpage.
  • Số lượng tin nhắn mới chưa đọc.
  • Thời gian khách hàng phát sinh hội thoại sau cùng.
  • Biểu tượng phân biệt hội thoại là bình luận hay tin nhắn.
  • Nội dung hội thoại.
  • Tag