Sau khi kết nối và đăng nhập, tất cả hội thoại, bài viết trên tất cả Fanpage bạn đang quản lý sẽ được đồng bộ trong HaraSocial. Bạn sẽ cần chọn 1 Fanpage cụ thể ở góc trên bên phải để bắt đầu quản lý trò chuyện, comment và bắt đầu chat với khách hàng:

Trong đây bạn sẽ cần quan tâm đến 3 khu vực chính: tab Hội thoại, Bài viết Quản lý cửa hàng.


a. Tab Hội thoại - Nơi quản lý tất cả hội thoại của Fanpage bạn đang chọn, bao gồm bình luận và tin nhắn:


b. Tab Bài viết - Nơi bạn có thể xem tất cả bài viết trên Fanpage đang kết nối với HaraSocial:


c. Tab Cửa hàng - Nơi bạn quản lý đơn hàng, vận chuyển, sản phẩm, khách hàng, tồn kho ở đa kênh: