Các Fanpage sau khi kết nối HaraSocial sẽ hiển thị ở đây: 

Để chuyển qua xử lý hội thoại của Fanpage khác đã kết nối bạn chỉ việc bấm vào avatar của Fanpage đó. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị 5 Fanpage bạn đã truy cập gần nhất trong HaraSocial, nếu có hơn 5 Fanpage, bạn có thể bấm vào Fanpage đang làm việc và chọn các Fanpage khác: