Mặc định bạn chỉ xem và quản lý Fanpage bạn đã chọn kết nối khi lần đầu đăng nhập và sử dụng HaraSocial. Để thêm Fanpage mới bạn hãy bấm vào biểu tượng "+" ở góc trên bên phải trang quản trị HaraSocial: 


Lúc này hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả Fanpage mà bạn đang quản lý: 

Hãy chọn Fanpage bạn muốn kết nối -> bấm " Kết nối", chọn ngành hàng cho Fanpage và bấm hoàn tất, vậy là bạn đã kết nối Fanpage mới vào HaraSocial.