Trong một quá trình bán hàng, từ lúc phát sinh đơn hàng cho đến lúc xác nhận hoàn thành đơn hàng, từ phía Nhà bán hàng lần khách mua hàng đều có thể cần phát sinh việc in đơn hàng ra giấy.

Hoặc đơn giản là việc in đơn hàng là thao tác mặc định mà Nhà bán hàng cung cấp cho khách mua hàng.

Vì thế, Nhà bán hàng chắc chắn muốn biết biểu mẫu của in đơn hàng có phù hợp với nhu cầu và ý muốn hay không.

Các mục liên quan

 • Cấu hình in đơn hàng
 • Một số điểm lưu ý
 • In từng đơn hàng
 • In nhiều đơn hàng cùng lúc

Cấu hình in đơn hàng

Khi tạo website thương mại điện tử trên Haravan, hệ thống đã mặc định biểu mẫu in đơn hàng cho Nhà bán hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi linh hoạt theo ý muốn thông qua việc cấu hình lại.

Để thực hiện việc cấu hình này, Nhà bán hàng phải đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu.

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.
 2. Nhà bán hàng kéo xuống tìm mục Nội dung in đơn hàng.

 3. Nhà bán hàng nhấp chọn In đơn hàng.

 4. Trong cửa sổ Chỉnh sửa in đơn hàng, Nhà bán hàng viết lại để có được nội dung theo ý muốn.

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể sao chép đoạn mã ra word hoặc notepad để dễ nhìn và thuận tiện chỉnh sửa.
 5. Nhà bán hàng chọn Xem trước hoặc In thử để kiểm tra biểu mẫu in đơn hàng.

 6. Khi đã vừa ý, Nhà bán hàng nhấp chọn Lưu để hoàn tất việc cấu hình.
Một số điểm lưu ý

 • Nếu Nhà bán hàng muốn chuyển cấu hình về mặc định. 
  • Trong Nội dung in đơn hàng, chọn Chuyển mặc định.

  • Cửa sổ nhắc nhở hiện ra. Nhà bán hàng chọn Hủy để hủy thao tác, chọn Đồng ý để thực hiện. Thao tác này là không thể phục hồi.

 • Nhà bán hàng có thể tham khảo các biến giá trị dùng trong email bằng việc nhấp vào đường dẫn Xem danh sách các biến trong mẫu có thể dùng.
 • Một số mẫu tham khảo cho Nhà bán hàng:
 • Nhà bán hàng có thể in đơn khuyến mãi theo sản phẩm (Khuyến mãi theo Items). Để hiển thị khuyến mãi theo sản phẩm trong chi tiết in đơn hàng, Nhà bán hàng phải thêm đoạn mã code (màu đỏ) sau vào phần chi tiết bản nội dung in đơn hàng.

  <p style="margin-bottom: 5px;">{{ line_title }}</p> 

  {% if line_item.variant.title != "Default Title" %} 

     <p style="margin: 0">{{ line_item.variant.title }}</p> 

  {% endif %} 

  </td>

  {% if line_item.line_item_properties %}
     <tr>
     <td>
       {% for property in line_item.line_item_properties %}
          <p>{{ property | first }} : {{ property | last }}</p>
       {% endfor %}
     </td>
     </tr>
  {% endif %}

  Sau khi thêm mã code bản in đơn hàng sẽ hiển thị phần khuyến mãi theo sản phẩm như sau:


In từng đơn hàng 

Với mỗi đơn hàng phát sinh, bạn có thể in đơn hàng để gửi đến khách hàng của bạn hoặc để lưu trữ và quản lý theo mục đích của mình. 

Để in đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần in.
 3. Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng chọn nút In ở góc trên cùng bên phải.

 4. Chọn In đơn hàng <mã đơn hàng>.

 5. Trong màn hình in, Nhà bán hàng chọn Print để in đơn hàng.


In nhiều đơn hàng cùng lúc

Việc in đơn hàng hàng loạt giúp Nhà bán hàng tiết kiệm thời gian khi có quá nhiều đơn hàng cần phải in.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhà bán hàng tick chọn các đơn hàng cần in.
  Lưu ý: thao tác này chỉ thực hiện trên từng trang hiển thị với mức hiển thị được hỗ trợ là 10, 20 và 50.
 3. Nhà bán hàng Chọn hành động -> In đơn hàng đã chọn.

  Lưu ý: thao tác này cũng áp dụng được cho trường hợp in một đơn hàng.
 4. Nhà bán hàng chọn Print để in.

Lưu ý khi in đơn hàng: 

 • Trước khi Print, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh một số cài đặt như máy in, layout, cỡ giấy, lề,..

 • Ngoài mẫu in thông dụng như hình minh họa lấy mặc định từ hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh mẫu in. Xem chi tiết bài Cấu hình in đơn hàng.