Khi đã có tên miền thì việc quản lý chặt chẽ sẽ giúp bạn có sự tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.


1) Thay đổi tên miền chính


Để webite có thể được nhận diện và hiển thị đến người dùng, website luôn phải có một tên miền, được gọi là tên miền chính. Mặc định khi đăng ký website mới tại Haraweb, hệ thống sẽ tự tạo một tên miền có dạng https://[ten-shop-cua-ban].myharavan.com và đặt làm tên miền chính của website.


Đối với các tên miền bạn đã mua, sau khi thực hiện cấu hình, trỏ tên miền về Haravan, bạn có thể sử dụng tên miền đó làm tên miền chính.


Các bước thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị → truy cậpWebsite → Tên miền.
 2. Tạo màn hình danh sách tên miền đã kết nối, bạn chọn Thay đổi tên miền chính.

 3. Trong hộp thoại Thay đổi tên miền chính, đánh dấu chọn tên miền muốn đặt làm tên miền chính.

 4. Nhấn Đồng ý để hoàn tất.


Lưu ý:
 • Chỉ có thể có duy nhất một tên miền là tên miền chính.
 • Bạn chỉ có thể thiết lập tên miền chính cho tên miền được đánh dấu Đã kết nối.
 • Bạn chỉ có thể chọn một trong hai tên miền: www và không www để làm tên miền chính. Hai tên miền này được ghi nhận một cách độc lập với nhau.

2) Xóa một tên miền


Bạn có thể xóa tên miền khi tên miền hết hạn, hoặc sử dụng tên miền cho một cửa hàng trực tuyến khác,... Khi đó, tên miền sẽ không được ghi nhận và điều hướng về Trang quản trị cho cửa hàng hiện tại.


Để xóa tên miền trên Trang quản trị, bạn thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị truy cập vào WebsiteTên miền.
 2. Tại tên miền cần xóa, nhấn vào dấu thùng rác.
 3. Trong cửa sổ xác nhận, bạn nhấn Xóa để hoàn tất.


Để thêm lại tên miền vào trong Trang quản trị, bạn thực hiện lại thao tác kết nối tên miền.


Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xóa tên miền hay ngắt kết nối tên miền bằng cách xóa bản ghi DNS trỏ tên miền trong trang quản lý tên miền. Việc này cần mất ít thời gian để hệ thống Haraweb cập nhật.


Lưu ý:
 • Nếu bạn muốn xóa một tên miền cho cả hai trường hợp www và không www thì phải thực hiện thao tác xóa tên miền hai lần.
 • Bạn không thể xóa tên miền được dùng làm tên miền chính.
 • Bạn không thể xóa tên miền mặc định của Haravan.