Ở trang bán hàng HaraRetail bạn có thể xem danh sách và tìm kiếm các sản phẩm hiện có tại các cửa hàng trong hệ thống, hỗ trợ cho việc bán hàng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm sản phẩm theo nhóm, theo các điều kiện lọc khác nhau để phục vục cho việc thống kê và quản lý, bạn cần phải truy cập vào trang Danh sách sản phẩm ở phần quản trị của hàng của Haravan.


MỤC LỤCTìm kiếm sản phẩm trên HaraRetail - Desktop


Bước 1:

Trên trang bán hàng của HaraRetail, bấm vào nút Bán hàng bên góc trái, phía trên màn hình.Bước 2:

Chọn menu Tra cứu sản phẩm.Bước 3:

Nhập tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm bạn cần tìm kiếm vào Ô tìm kiếm -> Bấm EnterBước 4:

Đọc thông tin sản phẩm mà bạn cần tìm kiếm. Tại đây bạn có thể xem được các thông tin về Tên, Giá, Phiên bảnSố lượng tồn kho của sản phẩm ở từng kho trên hệ thống.

Tìm kiếm sản phẩm trên HaraRetail - Mobile


Bước 1:

Đăng nhập vào App HaraRetail - Mobile -> Chọn Tra cứuBước 2:

Bạn có thể quét Barcode bằng camera của thiết bị, nhập Mã (SKU) hoặc Tên để tìm kiếm thông tin của sản phẩm.

Bước 3:

Đọc thông tin sản phẩm mà bạn cần tìm kiếm. Tại đây bạn có thể xem được các thông tin về Tên, Giá, Phiên bảnSố lượng tồn kho của sản phẩm ở từng kho trên hệ thống. Việc này sẽ giúp cho nhân viên tư vấn bán hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Tìm kiếm sản phẩm trên Haravan


Bạn có thể sử dụng thanh công cụ tìm kiếm ở trang Danh sách sản phẩm bằng cách nhập Tên, Mã sản phẩm (SKU), Mô tả hoặc Nhãn sản phẩm.


Các bước thực hiện:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và danh sách sản phẩm sẽ được tự động hiện ra những sản phẩm có Tên, Mã sản phẩm (SKU), Mô tả hoặc Nhãn sản phẩm có chứa từ khoá.
Lọc danh sách sản phẩm trên Haravan


Tất cả sản phẩm ở tất cả các kho của bạn sẽ được hiển thị ở trang Danh sách sản phẩm ở phần quản trị của hàng của Haravan. Để sắp xếp, quản lý danh sách sản phẩm và tìm sản phẩm, bạn có thể sử dụng công cụ lọc danh sách sản phẩm.


Việc bạn lọc danh sách sản phẩm sẽ không ảnh hưởng đến cách hiển thị của sản phẩm trên các kênh bán hàng online khác của bạn. 


Các bước thực hiện:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Thêm điều kiện lọc
Bước 2:

Chọn và thêm các điều kiện lọc để hiển thị và bấm Thêm điều kiện lọc.

 


Sau khi bấm Thêm điều kiện lọc, trang danh sách sản phẩm sẽ hiện lên những sản phẩm đáp ứng đúng kiều kiện lọc của bạn.