Để đồng bộ thêm sản phẩm lên Google Merchant Center một cách nhanh nhất, chúng ta có thể thực hiện các thao tác trên trang quản trị của Haravan

  • Bước 1: chọn Google Ads >> Trạng thái sản phẩm >> chọn Thêm sản phẩm:

  • Bước 2: Từ đây bạn sẽ thêm sản phẩm đồng loại theo từng sản phẩm, khi nhấn Thêm sản phẩm hệ thống sẽ chuyển đến mục Sản phẩm với bộ lọc Không đồng bộ Google tại OmniPower: 

Tại đây, bạn vui lòng chọn những sản phẩm cần thêm và nhấn chọn thao tác là Đăng lên kênh bán >> chọn Google và nhấn Hoàn tất:

Như vậy là bạn đã thêm sản phẩm thành công. Sản phẩm sau đó sẽ được gửi cho Google review, thời hạn để review sản phẩm là 3 ngày làm việc.


Để thực hiện thao tác xóa các sản phẩm bị lỗi đồng bộ, trong mục “Trạng thái sản phẩm” ta bấm chọn sản phẩm cần xóa đồng bộ, sau đó bỏ chọn ở kênh Google trong cột kênh bán hàng >> Cuối cùng chọn Cập nhật lại là đã xóa đồng bộ thành công.