Để đồng bộ thêm sản phẩm lên Google Merchant Center một cách nhanh nhất, chúng ta có thể thực hiện các thao tác trên trang quản trị của Haravan

  • Bước 1: chọn Google Smart Shopping/Trạng thái sản phẩm

  • Bước 2: Bấm chọn Thêm sản phẩm: 


  • Bước 3: Từ đây bạn sẽ có 2 cách để thêm sản phẩm đồng loại

  • Thêm theo nhóm sản phẩm

  • Thêm theo từng sản phẩm

Bấm chọn mục cần đồng bộ, sau đó bấm nút “Thêm sản phẩm” bên dưới góc phải


Như vậy là bạn đã thêm sản phẩm thành công. Sản phẩm sau đó sẽ được gửi cho Google review, thời hạn để review sản phẩm là 3 ngày làm việc.

Để thực hiện thao tác xóa các sản phẩm bị lỗi đồng bộ, trong mục “Trạng thái sản phẩm” chúng ta bấm chọn sản phẩm cần xóa đồng bộ, sau đó bỏ chọn ở mục Google trong cột kênh bán hàng. Và cập nhật lại là đã xóa đồng bộ thành công.