Tạm biệt 2019 với những thành công, hãy cùng chào đón năm 2020 với những lời chúc tốt đẹp cùng với những hi vọng mới nhé.


Bản cập nhật đầu tiên của năm 2020, đội ngũ phát triển sản phẩm hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Haravan những tính năng hoàn toàn mới cùng với nhiều cải thiện về hiệu suất và cập nhật hệ thống.


Các cập nhật mới:

 • [Điều chuyển] Bổ sung thông báo khi âm tồn kho xuất. Ở chế độ tồn kho nâng cao, khi tạo một phiếu điều chuyển mới, nếu số lượng điều chuyển nhập vào khiến cho kho xuất bị âm tồn kho thì hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo đến người dùng.


   
 • [Xử lý đơn hàng] Cho phép đánh dấu tùy chọn gửi email thông báo hủy đơn hàng đến khách hàng. Nội dung email thông báo hủy đơn hàng có thể được tùy chỉnh trong phần Cấu hình → Thông báo → Nội dung email. Hướng dẫn chi tiết về cấu hình các email thông báo vui lòng xem tại đây.


   
 • [Xử lý đơn hàng] Đánh dấu check đối với các đơn hàng đã xác thực, giúp nhân viên tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng.


   
 • [Xử lý đơn hàng] Hiển thị thêm thông tin về nguồn chuyển đổi của đơn hàng trong chi tiết đơn. Bao gồm thông tin trang chuyển đổi, UTM params, nguồn đơn hàng từ kênh nào.
 • [Xử lý đơn hàng] Hiển thị thêm cột trạng thái COD trong danh sách đơn hàng.
 • [Xử lý đơn hàng] Chuyển text "Đã xác nhận" thành "Đã xác thực" trên các thành phần trong trang danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng, activity log.
 • [Quản lý tồn kho] Thêm tính năng tìm kiếm các loại phiếu tồn kho (Chi tiết tồn kho, Điều chuyển, Điều chỉnh, Mua hàng, Lịch sử) theo tên sản phẩm hoặc SKU của sản phẩm.


   
 • [Quản lý tồn kho] Ở chế độ tồn kho nâng cao, bổ sung điều kiện lọc theo loại lịch sử tồn kho là Giao hàng và Trả hàng.


   
 • [Quản lý tồn kho] Màn hình quản lý tồn kho ở chế độ tồn kho cơ bản, bổ sung thêm tính năng export
 • [Cấu hình] Facebook Account Kit trong phần Cấu hình → Thanh toán đã được remove, vì hiện tại Facebook không còn hỗ trợ tính năng này
 • [Ứng dụng] Hiển thị thêm danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên các trang liên quan sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, mua hàng, trang nội dung, blog,...

Chúc các bạn một năm mới kinh doanh thật hiệu quả!