Chức năng quản lý hóa đơn giúp bạn theo dõi việc sử dụng dịch vụ Haravan thuận lợi hơn. Đồng thời bạn có thể thanh toán, gia hạn và nâng cấp dịch vụ trực tiếp ngay trong backend.


Quản lý hoá đơn kỳ tớiKhi đến kì thanh toán, bạn có thể chủ động giai hạn gói dịch vụ bằng việc truy cập vào tính năng Quản lý hoá đơn và trực tiếp thanh toán cho hoá đơn kì tới cuả bạn.
Thay đổi gói dịch vụ


Trong quá trình kinh doanh và sử dụng các gói dịch vụ của Haravan, khi doanh nghiệp phát triển và nhu cầu sử dụng các tính năng từ hệ thống của Haravan tăng cao. Bạn có thể chủ động lựa chọn và nâng cấp gói dịch vụ dành cho cho bạn ở phần Quản lý hoá đơn.

Mua bổ sung chi nhánh, tài khoản nhân viên và Fanpage


Mở rộng chi nhánh và mạng lưới bán hàng, gia tăng lượng nhân viên và kết nối thêm nhiều fanpage bán hàng, Haravan đều có thể đồng hành cùng bạn.