Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 21/12 với nhiều cải thiện về tính năng, hiệu suất và sửa lỗi hệ thống.


Các cập nhật mới:

  • [Account] Thêm chức năng search tài khoản theo tên nhân viên hoặc email

  • [Tồn kho] Bổ sung filter theo Variant ở các danh sách phiếu điều chuyển, phiếu điều chỉnh và phiếu mua hàng

  • Khi bật chế độ tự động xử lý giao hàng khi hoàn tất thanh toán, đơn hàng sẽ tự động xác nhận giao hàng với nhà vận chuyển "Khác"

  • [Order] Thêm nút Info ở sau Trạng thái giao hàng để xem được mã vận đơn


  • [Vận chuyển] Trạng thái Đã lấy hàng phía HCMPost sẽ được map với trạng thái Đang giao hàng phía Haravan
  • Thêm Huyện Ia H' Drai thuộc tỉnh Kon Tum vào hệ thống


Các lỗi đã được khắc phục trong bản cập nhật lần này:

  • [Bug] Email đơn hàng gửi về khách mua hàng bị thiếu thông tin địa chỉ thanh toán
  • [Bug][Report] Đơn hủy Lazada, phần giảm giá hiển thị NaN
  • [Bug][Customer] Chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng bị lỗi giao diện
  • [Bug][Theme] Vào hiệu chỉnh theme bị trắng trang


Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả!