Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 17/12 với nhiều cải thiện về tính năng, hiệu suất và sửa lỗi hệ thống.

  • Cho phép đánh dấu chọn khách hàng trả phí ship đối với các đơn hàng được tạo trong OmniPower.

  • Cơ chế phân trang mới trong các trang dah sách phiếu tồn kho. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

  • Trả thông tin lỗi chính xác từ các nhà vận chuyển.

Các lỗi đã được khắc phục trong bản cập nhật lần này:
  • [Bug][Vận chuyển] Tên sản phẩm dài cần rớt hàng xuống
  • [Bug][Điều chỉnh] Input giá vốn đang không cho nhập giá âm

Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả!