Bắt đầu từ phiên bản nâng cấp ngày 13/12/2019, OmniPower đã chuyển đổi sang cơ chế phân trang mới trong các danh sách phiếu quản lý tồn kho, bao gồm các trang: Chi tiết tồn kho; Lịch sử tồn kho. 


Với cơ chế phân trang mới này, bạn sẽ không còn thấy tổng số lượng phiếu cũng như không cho phép truy cập thẳng tới một trang cụ thể. Cơ chế này sẽ nâng cao tốc độ xử lý trang và tính toán của hệ thống. Đảm bảo cho việc quản lý số lượng phiếu lên đến hàng chục nghìn trong suốt quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.


Một vài mẹo nhỏ để quản lý hiệu quả danh sách:
  • Lọc tồn kho theo tên sản phẩm.
  • Lọc tồn kho theo kho hàng.
  • Lọc tồn kho theo số lượng tồn.
  • Lọc tồn kho theo loại sản phẩm.