1. Tại sao bạn nên rating chất lượng hỗ trợ? 


-Vì mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng tầm trải nghiệm của Khách Hàng. Vì vậy những đánh giá và ý kiến đóng góp trong từng phiên hỗ trợ của bạn cho bộ phận Dịch vụ khách hàng của haravan là kim chỉ nam giúp Haravan hiểu mình cần phát huy và thay đổi ở điểm nào nhằm phục vụ bạn tốt hơn nữa. 


2. Làm sao để đánh giá chất lượng hỗ trợ? 

Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới nhé 


- Bước 1: Bạn đăng nhập vào link https://support.haravan.com/ để theo dõi tình trạng xử lý những ticket của bạn. 

- Bước 2: Đối với những ticket đã được xử lý xong, trong chi tiết ticket sẽ có hiển thị một khảo sát đánh giá chất lượng hỗ trợ ở phía trên góc phải màn hình. Hệ thống đưa ra 2 lựa chọn cho bạn là "Hài lòng" hoặc "Vẫn chưa hài lòng", bạn vui lòng rating vào bảng Đánh giá sự hài lòng của haravan nhé. 

Sau đó bạn có thể comment ý kiến đóng góp của bạn ở khung đóng góp của haravan nhé.