Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 06/12 với nhiều cải thiện về tính năng, hiệu suất và sửa lỗi hệ thống.

  • [Cấu hình - Tài khoản] - Bổ sung thông tin "Quyền truy cập" trên danh sách tài khoản để chủ shop dễ dàng theo dõi và tiết kiệm thời gian quản lý nhân viên.

     
  • [Đơn hàng] Thêm tùy chọn Bảo hiểm hàng hóa để load giá nhà vận chuyển phù hợp. Giá trị bảo hiểm mặc định khi đánh dấu chọn sẽ bằng với giá bán của sản phẩm. Bạn có thể thay đổi giá trị bảo hiểm này cho phù hợp. Các nhà vận chuyển hỗ trợ: GHN, GHTK, Viettel Post, DHL.

Các lỗi đã được khắc phục trong bản cập nhật lần này:
  • Trang Nhóm sản phẩm, khi thêm hoặc xoá sản phẩm phải reload lại thì danh sách sản phẩm mới được cập nhật.
  • Cập nhật tên tab của trình duyệt khi thay đổi cấu hình Tên cửa hàng trong phần Website.
  • [Report] Doanh thu thuần chưa trừ Giảm giá KHTT.
  • [Vận chuyển] Không báo lỗi khi nhập sai mã khuyến mãi Giao hàng Nhanh.
  • [Giao diện] Phần asset không hỗ trợ upload file font (ttf, eot, svg, woff, woff2).
  • [Cấu hình - Vận chuyển] Khi nhập tên cho tỷ lệ vận chuyển của một khu vực, dấu cách giữa các chữ bị mất. Ví dụ: "Giao hàng chuẩn" → "Giaohàngchuẩn".


Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả!