Có 2 cách đăng nhập vào haravan portal support

  1. Cách 1: Đăng nhập bằng Google 

- Bước 1: Truy cập vào link https://support.haravan.com và chọn Login/ Sign up, sau đó chọn “Đăng nhập với Google"


 - Bước 2Nhập thông tin tài khoản vừa đăng ký vào để vào hệ thống quản lý ticket của haravan  
Cách 2: Đăng nhập bằng Facebook

- Bước 1: Vào link https://support.haravan.com/, chọn Login/ Sign up


   


Bước 2: Chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook để truy cập vào hệ thống quản lý của haravan.   • Tạo yêu cầu hỗ trợ (ticket) và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ (trạng thái ticket), bạn có thể click vào menu “tạo ticket” hoặc “ kiểm tra tình trạng ticket” 


         1. Tạo ticket: tạo yêu cầu hỗ trợ khi bạn có phát sinh yêu cầu cần haravan hỗ trợ


       


         2. Theo dõi tình trạng ticket: hệ thống hỗ trợ những bộ lọc trạng thái ticket, để bạn có thể theo dõi         được tình trạng ticket được hỗ trợ.