Có 3 cách đăng nhập vào haravan portal support

  1. Cách 1: Đăng nhập bằng Gmail 

- Bước 1: Truy cập vào link https://support.haravan.com và chọn Login/ Sign up, sau đó chọn “Đăng nhập với Google"


 - Bước 2Nhập thông tin tài khoản vừa đăng ký vào để vào hệ thống quản lý ticket của haravan  
Cách 2: Đăng nhập bằng Facebook

- Bước 1: Vào link https://support.haravan.com/, chọn Login/ Sign up


   


Bước 2: Chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook để truy cập vào hệ thống quản lý của haravan.   • Tạo yêu cầu hỗ trợ (ticket) và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ (trạng thái ticket), bạn có thể click vào menu “tạo ticket” hoặc “ kiểm tra tình trạng ticket” 


         1. Tạo ticket: tạo yêu cầu hỗ trợ khi bạn có phát sinh yêu cầu cần haravan hỗ trợ


       


         2. Theo dõi tình trạng ticket: hệ thống hỗ trợ những bộ lọc trạng thái ticket, để bạn có thể theo dõi         được tình trạng ticket được hỗ trợ. 


       
Cách 3: Đăng nhập bằng các email khác (yahoo, email doanh nghiệp,...)

 - Bước 1: Vào link https://support.haravan.com/, chọn Login/ Sign up, click vào "Đăng ký với chúng tôi" 


Bước 2Nhập thông tin tài khoản đăng ký vào các trường bắt buộc để vào hệ thống quản lý ticket của Haravan. 


Bước 3Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ gửi một email đăng ký thành công về email của bạn. Sau đó bạn vào email và cập nhật lại mật khẩu đăng nhập vào haravan nhé. 

Sau khi đăng ký xong thì bạn nhập thông tin tài khoản và đăng nhập vào hệ thống quản lý ticket haravan nhé.