Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 03/12 với nhiều cải tiến về tính năng và hiệu suất.


 1. Đối với các màn hình xuất dữ liệu (Đơn hàng, Sản phẩm, Điều chỉnh, Điều chuyển, Mua hàng), tùy chọn mặc định sẽ là "Trang hiện tại". Giúp chủ shop thuận tiện hơn khi thao tác.


   
 2. Giao diện mới cho component Loyalty, đồng bộ về thiết kế và thân thiện với người dùng hơn. Cho phép sử dụng điểm tích lũy để chiết khấu đơn hàng.  Để sử dụng được tính năng này, bạn cần thiết lập Chương trình khách hàng thân thiết thành loại Sử dụng điểm cho chiết khấu đơn hàng

   
 3. Phương thức tồn kho cơ bản, cho phép người dùng lựa chọn xem tồn kho sản phẩm ở từng địa chỉ. Việc này giúp cho người dùng dễ dàng quản lý tồn kho sản phẩm theo từng địa chỉ, chủ động nhập hàng hoặc điều chuyển hàng hóa giữa các địa chỉ. Xem thêm các hướng dẫn quản lý tồn kho tại đây.

   
 4. Điều chỉnh popup thông báo khi áp dụng giao diện mới cho website.

 

Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả!