Mã khuyến mãi trong hệ thống Haravan hỗ trợ nhiều tùy chọn thiết lập nhằm giúp Nhà bán hàng tạo các khuyến mãi hợp với nhu cầu. 

Để tạo mã khuyến mãi, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Khuyến mãi > Mã khuyến mãi (Coupon).
 2. Tạo mã khuyến mãi.
 3. Thiết lập các tùy chọn cho mã khuyến mãi.
 4. Thiết lập các thông tin về Loại khuyến mãi.
 5. Cài đặt thời gian áp dụng.
 6. Chọn đối tượng áp dụng khuyến mãi.
 7. Nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận chương trình khuyến mãi.

Tạo mã khuyến mãi

Trong ô Tạo mã khuyến mãi, Nhà bán hàng điền mã khuyến mãi muốn áp dụng khuyến mãi.

Nhà bán hàng có thể:

 • Tạo thủ công (bằng cách nhập trực tiếp).
 • Tạo mã tự động (nhấn vào Tạo mã tự động).

Nếu Nhà bán hàng không nhập mã khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động tạo mã khuyến mãi.

Mỗi một lần tạo khuyến mãi bằng coupon, Nhà bán hàng chỉ có thể tạo duy nhất một mã khuyến mãi. 

Để có thể tạo khuyến mãi bằng coupon mã khuyến mãi hàng loạt, Nhà bán hàng sử dụng ứng dụng Bulk Discount do Haravan phát triển và cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Thiết lập tùy chọn cho Mã khuyến mãi

Khi lựa chọn tạo khuyến mãi bằng mã khuyến mãi, Nhà bán hàng cần thiết lập thêm 2 tùy chọn sau:

 1. Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi.
  • Mặc định hệ thống bỏ chọn, mã khuyến mãi được sử dụng độc lập với các chương trình khuyến mãi khác trong Trang quản trị.
  • Khi chọn áp dụng tùy chọn này, mã khuyến mãi có thể sử dụng song song với chương trình khuyến mãi.
 2. Nhập số lần sử dụng của mã khuyến mãi.
  • Mặc định hệ thống chọn Không giới hạn, đồng nghĩa mã khuyến mãi được phép sử dụng vô hạn lần (trong phạm vi hiệu lực thời gian của mã khuyến mãi).
  • Để giới hạn số lần sử dụng cho mã khuyến mãi, Nhà bán hàng bỏ chọn ô Không giới hạn và nhập số lần sử dụng cho phép.

Loại khuyến mãi

Mã khuyến mãi có 4 loại khuyến mãi:

 1. VNĐsố tiền giảm cho đơn hàng khi áp dụng mã khuyến mãi.
 2. % Giảm: tỷ lệ chiết khấu cho đơn hàng khi áp dụng mã khuyến mãi.
 3. Đồng giá: áp dụng cùng một mức giá khuyến mãi.
 4. Miễn phí vận chuyển: hỗ trợ miễn phí vận chuyển khi đơn hàng đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng mức phí được thiết lập được áp dụng đối với các tỉnh thành cụ thể hoặc tất các các tỉnh thành. 

Khi tạo khuyến mãi bằng mã khuyến mãi, hệ thống có 7 loại áp dụng cho:

 1. Tất cả các đơn hàng: mã khuyến mãi có hiệu lực với tất cả đơn hàng.
 2. Trị giá đơn hàngmức tối thiểu mà đơn hàng phải đạt được để được hưởng ưu đãi từ mã khuyến mãi.
 3. Nhóm sản phẩm: mã khuyến mãi có hiệu lực với các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm.
 4. Sản phẩm: mã khuyến mãi có hiệu lực với sản phẩm và biến thể thuộc sản phẩm đó. 
 5. Nhóm khách hàng: mã khuyến mãi có hiệu lực với một nhóm khách hàng.
  Lưu ý: Nhóm khách hàng này được ghi nhận khi Nhà bán hàng đã lưu bộ lọc khách hàng trong Trang quản trị.
 6. Khách hàng: mã khuyến mãi có hiệu lực với một khách hàng.
 7. Biến thể: mã khuyến mãi có hiệu lực với các biến thể (tối đa 50) được thiết lập cho mã khuyến mãi.

Lưu ý số 1:

Nếu Nhà bán hàng chọn loại khuyến mãi:

 • VNĐ hoặc %, Nhà bán hàng có thể thiết lập cho toàn bộ 7 loại áp dụng trên.
 • Đồng giá, Nhà bán hàng chỉ có thể thiết lập cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể.

Riêng loại khuyến mãi Miễn phí vận chuyển, Nhà bán hàng không chọn áp dụng theo các loại trên mà chọn một tỉnh thành cụ thể hoặc tất cả tỉnh thành.

♦ Lưu ý số 2:

Nếu Nhà bán hàng chọn thiết lập cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể, Nhà bán hàng có thể chọn thêm điều kiện áp dụng khuyến mãi theo một trong hai cách:

 1. Số lượng sản phẩm áp dụng: số lượng sản phẩm tối thiểu Khách mua hàng phải mua để được nhận giá khuyến mãi.
 2. Tổng giá trị sản phẩm: Tổng giá trị sản phẩm (thuộc chương trình khuyến mãi) mà Khách mua hàng phải đạt được để được nhận giá khuyến mãi.

♦ Lưu ý số 3:

Nếu Nhà bán hàng lựa chọn đồng thời (1) loại khuyến mãi VNĐ và (2) áp dụng cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể, Nhà bán hàng cần thiết lập thêm điều kiện áp dụng mã khuyến mãi theo một trong hai cách:

 1. Một lần trên một đơn hàng: áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
 2. Cho từng mặt hàng trên giỏ hàng: chỉ áp dụng được cho một số mặt hàng được thiết lập.

♦ Lưu ý số 4: 

Để mã khuyến mãi loại miễn phí vận chuyển hay áp dụng được cho đối tượng khách hàng (nhóm khách hàng, khách hàng), Nhà bán hàng cần đảm bảo được một trong hai điều kiện sau:

1. Cấu hình trang thanh toán Trên từng trang.
2. Khách mua hàng phải đăng nhập trước khi thanh toán trong giỏ hàng. Khi đó, việc Nhà bán hàng cấu hình trang thanh toán như thế nào cũng không ảnh hưởng.

Xem chi tiết cách cấu hình Trang thanh toán tại đây.

Thời gian áp dụng khuyến mãi

Thời gian áp dụng khuyến mãi bao gồm:

 • Bắt đầu khuyến mãi: thời gian bắt đầu để mã khuyến mãi bắt đầu có hiệu lực.
  Hệ thống đặt mặc định theo thời gian Nhà bán hàng tạo mã khuyến mãi.
 • Hết hạn khuyến mãi: thời gian để mã khuyến mãi hết hiệu lực.

Tùy chọn "Không bao giờ hết hạn": Khi Nhà bán hàng chọn tùy chọn này, Nhà bán hàng không thể thiết lập thời gian Hết hạn khuyến mãi. Mã khuyến mãi được áp dụng mãi mãi cho đến khi Nhà bán hàng chọn ngừng hoặc xóa khuyến mãi.

Chọn đối tượng áp dụng