Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những thao tác mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng tạo nhóm tài khoản mỗi nhân viên sẽ được phân vào một vai trò (Nhóm tài khoản) để thực thiện đúng phạm vi công việc của mình.


Để bắt đầu sử dụng tính năng Phân quyền nhân viên bạn cần tạo các nhóm tài khoản tương ứng với công việc phân cho nhân viên.


Haravan đã tạo sẵn mặc định 3 nhóm tài khoản: Nhân viên cửa hàng, Cửa hàng trưởng, Quản trị viên. Bạn có thể thêm những nhóm tài khoản khác hoặc chỉnh sửa các nhóm tài khoản đã tạo của hệ thống theo hướng dẫn sau:

Mục lục:


Thêm mới nhóm tài khoảnBước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.
Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Nhấn Tạo nhóm tài khoản.Bước 4:

Bổ sung Thêm nhóm (Bắt buộc), Mã nhóm (Bắt buộc)Ghi chú (Không bắt buộc).


Lưu ý:
 • Mã nhóm một khi đã tạo sẽ không thể chỉnh sửa.Bước 5:

Ở phần tuỳ chỉnh quyền, nếu muốn phân cho nhóm mới toàn quyền truy cập các tính năng, bạn hãy giữ nguyên trạng thái mặc định là Toàn quyền quản trị OmniPower (hay Omnichannel).


Nếu bạn cần tuỳ chỉnh các quyền theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp, hãy bấm bỏ chọn toàn quyền quản trị OmniPowerBước 6: 

Sau khi bỏ chọn toàn quyền quản trị OmniPower, một danh sách các quyền sẽ hiện ra, bạn hãy chọn các loại quyền cho nhóm tài khoản cần tạo.Để có thể phân quyền một cách chuẩn xác, đúng mong muốn, việc hiểu rõ các loại quyền là vô cùng cần thiết. 


Phân loại


Quyền quản trị viên trong Haravan bao gồm hai loại quyền:


Loại 1: Quyền Tính năng

 

Quyền tính năng là quyền được thao tác cho các menu/submenu của Haravan Omnichannel. 


Nhóm quyền này bao gồm ba loại lựa chọn tùy chỉnh quyền:

 • Không có quyền: không có quyền hạn thao tác cho tính năng.

 • Chỉ đọc: có thể xem nhưng không chỉnh sửa được.

 • Đọc và ghi: có thể xem, thêm, chỉnh sửa, xóa và các thao tác quản lý khác. Đây được xem là quyền đầy đủ nhất cho quản lý tính năng.

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Cửa hàng của bạn: Cấp quyền thực hiện quản lý và điều chỉnh những chức năng liên quan đến cửa hàng như Đơn hàng, Vận chuyển, Sản phẩm, Khách hàng, Tồn kho, Khuyến mãi, Báo cáo, Ứng dụng.

 • Tồn kho: Cấp quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý tồn kho.

 • Website của bạn: Cấp quyền thực hiện chỉnh sửa các thành phần của website bán hàng như Menu, Nội dung, Tên miền, Cấu hình, Giao diện.

 • Kênh bán hàng: Cấp quyền quản lý các kênh bán hàng như Google Smart Shopping, website và Harasocial

 • Cấu hình: Cấp quyền điều chỉnh cấu hình gian hàng Omnipower.


Loại 2: Quyền Dữ liệu 

 

Quyền dữ liệu là quyền can thiệp đến các tính năng có dữ liệu, bao gồm: đơn hàngtồn kho và báo cáo

 

Quyền dữ liệu chỉ được kích hoạt khi:

 1. Quyền tính năng thuộc về Đơn hàng, Tồn kho, Địa chỉ.

 2. Lựa chọn quyền là Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi.

 

Dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Tất cả: Quản trị viên có thể thao tác trên tất cả dữ liệu (tất cả địa chỉ trong trang Omnichannel).

 • Được chỉ định: Quản trị viên chỉ có thể thao tác đối với vùng dữ liệu được chỉ định (theo địa chỉ mà quản trị viên được phép quản lý).

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Đọc giá vốn

 • Dữ liệu đơn hàng

 • Dữ liệu phiếu vận chuyển

 • Dữ liệu điều chuyển tồn kho

 • Dữ liệu điều chỉnh tồn kho

 • Dữ liệu phiếu mua hàng

 • Dữ liệu địa chỉBước 7:

Bấm Lưu.


Chỉnh sửa nhóm tài khoản


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Bấm vào tên nhóm tài khoản bạn cần chỉnh sửa. Bước 4:

Chỉnh sửa Tên, Ghi chú hoặc thêm bớt các quyền cho nhóm tài khoản.


Lưu ý:
 • Mã nhóm tài khoản không thể chỉnh sửa.Bước 5:

Bấm Lưu.Xoá nhóm tài khoản


Lưu ý:
 • Bạn chỉ có thể xoá những nhóm tài khoản mà bạn mới.
 • Những nhóm tài khoản mặc định đã được tạo từ trước (Nhân viên cửa hàng, cửa hàng trưởng, quản trị viên) không thể xoá.


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.
Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Nhóm tài khoản.Bước 3:

Bấm vào biểu tượng xoá màu đỏ ở phía bên tay phải của nhóm tài khoản bạn cần xoá.Bước 4:

Chọn Tiếp tục để xác nhận xoá nhóm tài khoản.