Bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm, lọc các sản phẩm theo nhiều điều kiện, hoặc sắp xếp danh sách các sản phẩm theo nhiều cách khác nhau.


Việc lọc hoặc sắp xếp danh sách sản phẩm sẽ không ảnh hưởng đến cách sản phẩm xuất hiện với Khách mua hàng trên website.


CÁC NỘI DUNG BẠN CẦN QUAN TÂM:


Sắp xếp danh sách sản phẩm


Mặc định, danh sách sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự sản phẩm được thêm vào hệ thống, các sản phẩm mới nhất sẽ được hiển thị phía trên. Haravan cho phép sắp xếp danh sách sản phẩm theo hai điều kiện:

 1. Tên sản phẩm theo thứ tự alphabet.
 2. Số lượng khả dụng, bạn có thể xem được sản phẩm nào đang bán quá chậm.


Để sắp xếp, bạn click vào tiêu đề của cột Tên sản phẩm hoặc Khả dụng. Biểu tượng mũi tên sẽ hiển ra thể hiện kiểu sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Để quay lại trạng thái ban đầu, reload lại trang.Tìm kiếm một sản phẩm


Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang Sản phẩm để tìm sản phẩm có cụm từ tìm kiếm trong tiêu đề, mô tả, nhãn, SKU hoặc barcode.Để tìm 1 sản phẩm:

 1. Tại Trang quản trị → Sản phẩm
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm vào ô tìm kiếm sản phẩm. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị một danh sách các sản phẩm có chứa cụm từ đó. Bạn có thể xem số lượng kết quả phía bên dưới góc phải của danh sách
 3. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lưu lại bộ lọc này để sử dụng về sau.

Lọc danh sách sản phẩm


Theo mặc định, tất cả các sản phẩm sẽ được liệt kê trên trang Sản phẩm trong Trang quản trị Haravan. Bạn có thể lọc danh sách này để hiển thị một số sản phẩm như mong muốn. Có thể lọc sản phẩm theo tình trạng hiển thị, loại sản phẩm, nhà cung cấp, được tag với, nhóm sản phẩm và kênh bán hàng.


Lọc danh sách sản phẩm có thể giúp tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào cần chỉnh sửa hoặc cập nhật. Ví dụ: nếu bán quần áo và muốn xem danh sách áo thun thì có thể lọc theo loại sản phẩm là áo thun. Chỉ những sản phẩm thuộc loại đó mới xuất hiện trong danh sách sản phẩm.


1. Từ Trang quản trị → Sản phẩm

2. Tại trang quản lý sản phẩm, nhấn vào Thêm điều kiện lọc để mở trình đơn thả xuống liệt kê các tùy chọn lọc

3. Chọn một tùy chọn lọc. Đối với mỗi bộ lọc, cần thêm các điều kiện cụ thể:

 • Tình trạng hiển thị: lọc những sản phẩm đang ở chế độ hiển thị hoặc không hiển thị trên website.
 • Loại sản phẩm: lọc theo một loại sản phẩm trong các loại sản phẩm đã khai báo.
 • Nhà cung cấp: chọn một trong các nhà cung cấp sản phẩm.
 • Được tag với: nhập một tag cho các sản phẩm có chứa chúng.
 • Nhóm sản phẩm: chọn một trong các nhóm sản phẩm đã được khai báo.
 • Kênh bán hàng: chọn một trong các kênh bán hàng đã được kết nối với hệ thống Haravan của bạn.

4. Bấm Thêm điều kiện lọc để hoàn tất.Tất cả các sản phẩm phù hợp với điều kiện này sẽ xuất hiện trong danh sách được lọc. Nhà bán hàng có thể thêm nhiều hơn một điều kiện lọc. Chỉ những sản phẩm phù hợp với tất cả các điều kiện sẽ hiển thị trong danh sách được lọc.


Để gỡ bỏ một điều kiện lọc, bạn click vào biểu tượng dấu chéo cuối điều kiện lọc đang hiển thị:Lưu bộ lọc


Bạn có thể lưu một kết quả sau khi lọc hoặc tìm kiếm để truy cập nhanh hơn khi cần:


 1. Chọn nút Lưu bộ lọc
 2. Bạn có thể chọn giữa việc lưu mới hoặc cập nhật đè lên bộ lọc đã tồn tại
 3. Đặt hoặc sửa tên cho bộ lọc
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.Để xóa một bộ lọc, bạn chỉ cần click vào biểu tượng dấu chéo phía sau tên bộ lọc và chọn Xóa để xác nhận.