Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 08/11 với nhiều cải thiện về tính năng, hiệu suất và sửa lỗi hệ thống.


  • [Ứng dụng] - Thiết kế lại giao diện trang danh sách ứng dụng - Xem thêm chi tiết tại đây.
  • [Sản phẩm] - Đăng và ẩn nhiều sản phẩm một lúc trên các kênh bán hàng - Xem thêm chi tiết tại đây.
  • [Đơn hàng] - In nhiều đơn hàng một lúc - Xem thêm chi tiết tại đây.
  • [Lazada] - Bổ sung các thao tác khi xử lý đơn hàng từ Lazada - Xem thêm chi tiết tại đây.
  • [ Đơn hàng] - Thêm bộ lọc đơn hàng theo kho bán hàng
  • [Tài khoản] - Tính năng reset mật khẩu cho Account
  • [Báo cáo] - Bổ sung các báo cáo bán hàng theo tháng hiện tại, ngày giờ, sản phẩm SKU, sản phẩm - Nhà sản xuất, nhân viên bán hàng - Theo ngày, tài chỉnh tổng quan và theo doanh thu thuần - Xem thêm chi tiết tại đây.


Chúc bạn kinh doanh hiệu quả!