Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Hararetail, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 08/10 với giao diện Báo cáo hoàn toàn mới.

Với việc nâng cấp này, kết hợp giữa Báo cáo tài chính theo ngày giao dịchBáo cáo tài chính theo ngày đặt hàng, các số liệu sẽ được hiển thị rõ ràng hơn các giao dịch phát sinh tại cửa hàng.


4 chỉ số tổng quan nhất bạn cần quan tâm

  • Doanh thu: bằng số lượng sản phẩm x đơn giá của sản phẩm đó, chưa trừ tiền khuyến mãi và chưa cộng phí vận chuyển cho đơn hàng.
  • Đã thu là số tiền đã nhận được cho các đơn hàng được bán ra trong khoảng thời gian được chọn, có các trường hợp:
    • Bán và thanh toán toàn bộ tại cửa hàng: đã thu của đơn hàng bằng Doanh thu - Khuyến mãi + Phí vận chuyển (nếu có)
    • Thanh toán COD: đã thu bằng 0
    • Thanh toán một phần: đã thu bằng số tiền đã nhận
  • Thực nhận: bằng số tiền Đã thu - số tiền đã Hoàn trả cho khách hàng
  • Đơn hàng bán: tổng số đơn hàng bán ra trong khoảng thời gian được chọn, không gồm các đơn hàng đã Hủy
Báo cáo theo phương thức thanh toán
 
 
Thống kê dòng tiền theo phương thức thanh toán trên Hararetail trong khoảng thời gian được chọn.
 
Báo cáo theo sản phẩm bán chạy
 
 
Top bán chạy nhất theo phiên bản của sản phẩm trong khoảng thời gian được chọn. Ví dụ: nếu sản phẩm áo thun nam có 2 phiên bản màu sắc trắng và đen bán chạy, cả hai phiên bản này đều sẽ được hiển thị trong danh sách.