Google Smart Shopping là hình thức quảng cáo vừa mới ra mắt của Google. Đối với hình thức quảng cáo này, Google sẽ sử dụng các thông tin về sản phẩm của bạn như ảnh sản phẩm cùng với tiêu đề, giá, tên cửa hàng và nhiều thông tin khác để đưa đến cho người dùng. Hãy xem cách hiển thị quảng cáo Google Smart Shopping mà khách hàng của Haravan đã thực hiện:Tuy nhiên, để có thể thực hiện được loại quảng cáo này từ các sản phẩm trên website của mình thì bạn phải tuân thủ theo các yêu cầu về giao diện website, cũng như một số chính sách khác từ Google. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây:


Nhằm giúp bạn có thể nhanh chóng bắt đầu chiến dịch Quảng cáo Google Shopping, Haraweb cung cấp gói giải pháp Shopping Web, với giao diện website hoàn toàn theo chuẩn Google Smart Shopping. 


Một số lưu ý về quản lý website khi bạn sử dụng gói giải pháp Shopping Web so với các giải pháp khác:

  • Bạn không chỉnh sửa được mã nguồn giao diện nhằm đảm bảo giao diện website luôn theo chuẩn Google Smart Shopping.
  • Bạn không thể tải lên (upload) giao diện do mình tự thiết kế.
  • Bạn cũng không thể xuất các giao diện (download) theo chuẩn Google Smart Shopping.
  • Kho giao diện miễn phí sẽ được ẩn đi trong Trang quản trị.