Việc viết bài cho trang nội dung có thể gặp khó khăn nếu như bạn chưa có được sự hình dung trước đó. Bài viết xin trích dẫn một số bài viết để bạn tham khảo.