Trường hợp cửa hàng của bạn có chính sách vận chuyển riêng, không phụ thuộc vào cách tính phí của các đơn vị vận chuyển, bạn cần cấu hình phần phí vận chuyển theo từng khu vực mà mình phục vụ.


Bạn có thể thêm khu vực vận chuyển, thêm phí vận chuyển cho từng gói vận chuyển của khu vực đó. Mặc định, hệ thống có một gói vận chuyển 0đ chung cho Tất cả các Tỉnh/ Thành phố.Để thêm khu vực vận chuyển:

 1. Tại Trang quản trị, truy cập phần Cấu hình Vận chuyển.
 2. Chọn Thêm khu vực vận chuyển.
 3. Chọn khu vực muốn thêm theo quốc gia và Tỉnh/ Thành phố.


Để thêm hoặc chỉnh sửa phí vận chuyển cho một khu vực:

 1. Mặc định khi tạo mới một khu vực vận chuyển, khu vực đó sẽ có một mức phí chung tên là Giao hàng tận nơi cho tất cả các đơn hàng phát sinh.
 2. Nhấp Giao hàng tận nơi, sau đó chỉnh sửa lại phí vận chuyển.
 3. Thêm phí vận chuyển cho từng gói. Ví dụ: đơn hàng trên 500.000đ miễn phí vận chuyển, đơn hàng dưới 500.000đ tính phí vận chuyển.
 4. Đặt tiêu đề cho phí vận chuyển.
 5. Chọn tiêu chuẩn tính phí theo giá sản phẩm hoặc khối lượng.
 6. Nhập hạn mức đơn hàng hoặc phạm vi trọng lượng.
 7. Nhập giá vận chuyển.
 8. Nhấn Lưu để hoàn tất.


Lưu ý: trong một tỉnh/ thành phố, hệ thống cho phép bạn đánh dấu có hoặc không giao hàng đến một quận/ huyện nào đó. Hoặc điều chỉnh tăng/ giảm phí cho từng quận/ huyện.