1. Bước đầu tiên:

 • Quyết định kênh bán hàng
 • Tạo tài khoản Haravan
 • Đăng nhập vào Trang quản trị
 • Đặt mật khẩu bảo vệ cửa hàng trước khi khai trương
 • Thiết lập tên cho cửa hàng trực tuyến
 • Email liên hệ với Haravan và email liên hệ với khách mua hàng
 • Chọn đơn vị tiền tệ cho cửa hàng
 • Định dạng mã đơn hàng


2. Các thiết lập cơ bản:

 • Tạo nhóm sản phẩm
 • Thêm sản phẩm đầu tiên
 • Sản phẩm có nhiều phiên bản
 • Chọn và cài đặt một giao diện
 • Áp dụng giao diện cho cửa hàng
 • Hiệu chỉnh thông tin trang chủ
 • Thêm trang thông tin "Về chúng tôi" và "Liên hệ"
 • Thêm menu và liên kết đến cửa hàng


3. Thiết lập vận hành cửa hàng:

 • Thiết lập giao hàng
 • Cấu hình vận chuyển
 • Phương thức thanh toán
 • Thêm các trang thông tin chính sách
 • Thử nghiệm đặt đơn hàng


4. Khai trương cửa hàng:

 • Thêm tên miền cho cửa hàng
 • Thiết lập SEO cơ bản
 • Tắt mật khẩu bảo vệ
 • Thay đổi hình ảnh chia sẻ của website
 • Bắt đầu truyền thông đến khách hàng
 • Các kênh hỗ trợ