Danh mục blog nhằm giúp cửa hàng chia bài viết theo chủ đề giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin mong muốn. Việc phân chia danh mục blog sẽ giúp khách mua hàng thuận tiện hơn khi truy cập website.


Nội dung


Tạo danh mục blog


Hệ thống cho phép bạn tạo được nhiều danh mục blog để quản lý bài viết tốt hơn. Để thực hiện, Bạn làm như sau:

 1. Từ Trang quản trị → Website → Blogs.

 2. Chọn mục Quản lý blog.
 3. Chọn Thêm danh mục blog.

 4. Thêm tiêu đề cho danh mục.
 5. Bật/ tắt chức năng bình luận cho các bài viết trong danh mục này.

 6. Thêm danh mục này vào một menu có sẵn trên website.

 7. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Xóa danh mục blog


Để thực hiện việc xóa một danh mục blog, bạn thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị → WebsiteBlogs.
 2. Chọn Quản lý blog.
 3. Chọn một hoặc nhiều danh mục blog muốn xóa.

 4. Trong Chọn thao tác, bạn nhấn Xóa.
 5. Trong cửa sổ thông báo, bạn chọn Đồng ý để xác nhận xóa các danh mục.


Lưu ý: nếu bạn xóa một danh mục blog thì tất cả bài viết thuộc danh mục đó sẽ bị xóa theo và thao tác này không thể phục hồi.

Chỉnh sửa danh mục blog


Để thực hiện việc chỉnh sửa danh mục, bạn làm như sau:

1. Từ Trang quản trị → WebsiteBlogs.

2. Chọn Quản lý blog.

3. Nhấp chọn danh mục cần chỉnh sửa.


4. Thay đổi thông tin phù hợp.5. Chọn Lưu để hoàn tất.