Tại sao bạn cần tạo trang nội dung? 


Muốn bán hàng online hiệu quả, bạn không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn nên tạo các bài viết để bổ sung nhiều hơn thông tin của cửa hàng đến khách mua hàng nhằm tăng độ tin tưởng của khách mua hàng.


Trang nội dung được dùng cho:

 • Những nội dung hiếm khi thay đổi như trang giới thiệu, liên hệ.
 • Những nội dung khách mua hàng sẽ tham khảo thường xuyên như hướng dẫn mua hàng, chính sách bảo mật, chính sách giao hàng, chính sách đổi trả,...


Các mục liên quan:

 • Tạo mới một trang nội dung
 • Xóa một trang nội dung
 • Ẩn hoặc hiện trang hàng loạt

Tạo mới một trang nội dung cho website


Để thực hiện việc tạo mới một trang nội dung, bạn thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị → WebsiteTrang nội dung.

 2. Nhấp vào Tạo trang, bạn sẽ được đưa đến một trình soạn thảo trang mới.
 3. Trang Thêm trang có giao diện như sau:

  • Tiêu đề: tiêu đề trang hiển thị trên website.
  • Nội dung: Nội dung chính của trang. Bạn sử dụng các công cụ trong bộ soạn thảo để hỗ trợ viết bài: kích cỡ chữ, kiểu chữ, thêm bảng, chèn đường dẫn trong bài viết, thêm ảnh,...
  • Tối ưu SEO: nội dung được nhập trong phần này sẽ hiển thị trên thanh tìm kiếm.
   • Tiêu đề trang (tương đương meta title): tiêu đề bài viết trên thanh tìm kiếm. Thông thường tiêu đề này và tiêu đề bài viết là một.
   • Mô tả trang (tương đương meta description): nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm. Số ký tự tối đa hiển thị là 320 ký tự.
   • Đường dẫn (URL Key): đường dẫn để liên kết vào trang.
  • Hiển thị:
   • Hiện: cho phép hiện trên website.
   • Ẩn: không cho  phép hiện trên website. Bạn cũng có thể cài đặt thời gian hiển thị khi nhấp chọn Thiết lập ngày cụ thể.
  • Menu: bạn nhấp vào Thêm menu để thêm liên kết hiển thị cho trang nội dung.

  • Giao diện: bạn nên theo mặc định là page. Việc lựa chọn này sẽ giúp trang nội dung được tạo hiện ra là một trang độc lập khi có người truy cập vào đường dẫn.
 4. Bạn nhập đầy đủ thông tin.
 5. Nhấp chọn Lưu để hoàn tất.


Lưu ý: ngay cả khi bạn chọn Hiển thị cho trang nội dung mới, nó cũng sẽ không xuất hiện trong menu điều hướng ngoài website cho đến khi bạn tạo thêm menu.

Xóa một trang nội dung


Bên cạnh việc thêm hay ẩn bài viết, bạn còn có thể xóa một trang nội dung.


Để xóa bài trang nội dung, bạn thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị → WebsiteTrang nội dung.
 2. Đánh dấu chọn vào trang cần xóa.

 3. Trong phần Chọn thao tác, bạn chọn Xóa trang.
 4. Một hộp xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp Đồng ý.


Lưu ý: nếu trang nội dung đã xóa được liên kết bất cứ đâu trong điều hướng của cửa hàng, hãy xoá liên kết.


Ẩn hoặc hiện trang hàng loạt


Bạn có thể dễ dàng ẩn hoặc hiện một lúc nhiều trang ngoài website.


Cách thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị → WebsiteTrang nội dung.
 2. Nhấp chọn các muốn thực hiện chung thao tác.
 3. Nhấp vào Chọn thao tác.
 4. Chọn Xuất bản và xác nhận nếu muốn hiển thị các bài viết ra website.


 5. Chọn Hủy xuất bản và xác nhận nếu muốn ẩn hiển thị các bài viết ra website.