Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sẽ sử dụng Trang thanh toán online (Checkout) để nhập thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán.


Bạn có thể thay đổi cài đặt của trang này trong Trang quản trị:  1. Truy cập vào phần Cấu hìnhThanh toán.
  2. Di chuyển xuống phần Cấu hình field để chọn nếu muốn nhắc nhở khách hàng điền đầy đủ thông tin. Bạn nên vô hiệu hóa những trường mà bạn nghĩ là không cần.
  3. Các tùy chọn bao gồm:
    • Vô hiệu hóa: trường thông tin này sẽ ẩn
    • Không ràng buộc: trường thông tin này có thể điền hoặc không
    • Bắt buộc: trường thông tin này buộc phải điền nếu muốn thanh toán
  4. Ấn Lưu để hoàn tất.


Lưu ý: một số nhà cung cấp thanh toán và hãng vận chuyển yêu cầu số điện thoại của khách mua hàng. Nếu bạn liên kết một trong những nhà cung cấp dịch vụ này trên cửa hàng của mình, cài đặt trường Số điện thoại của sẽ bị ghi đè thành Bắt buộc.