Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Hararetail, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 27/08.


Cho phép tuỳ chỉnh, thêm bớt các thông tin trên hoá đơn bán hàng


Để có thể tuỳ chỉnh hoá đơn, bạn hãy làm theo các bước sau:


Bước 1:

Đăng nhập vào https://store.hararetail.com/ -> Chọn Bán hàng


Bước 2:

Bạn hãy chọn menu Cấu hình.


Bước 3:

Tiếp theo, bạn hãy chọn menu Hoá đơn để có thể bắt đầu tuỳ chỉnh hoá đơn của bạn.Bước 4:

Bạn hãy chọn vào ô Tuỳ chỉnh và khi đó các trường thông tin của hoá đơn sẽ hiện ra và bạn có thể chọn các trường thông tin mà bạn muốn thể hiện khi in hoá đơn bán hàng.Bạn có thể tuỳ chọn các trường thông tin sau đây:

Thông tin cửa hàng bán

Logo

Tên chi nhánh

Địa chỉ

Số điện thoại

Website

Email

Thông tin người bán

Tên nhân viên bán hàng

Ngày lập phiếu

Thông tin khách mua hàng

Tên khách hàng

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

Thông tin đơn hàng

Mã đơn hàng

Barcode đơn hàng

SKU sản phẩm

Barcode sản phẩm

Tổng số lượng

Khuyến mãi

Tiền khách đưa

Phương thức thanh toán

Tiền thừa trả khách

Ghi chú

Lời cảm ơn