Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haravan ngày 04/06 với các tính năng mới:


1. Nhập file danh sách nhận tiền và danh sách đối soát trong phần Quản lý thu hộ


Trạng thái COD gồm ba trạng thái: Không thu; Chưa nhậnĐã nhận. Thao tác nhập file danh sách nhận tiền chính là cập nhật trạng thái Đã nhận cho đơn hàng. Để thực hiện việc này, bạn làm theo các bước: 


Truy cập menu Vận chuyển → Quản lý thu hộ → Nhập danh sách nhận tiền → Tải file mẫu → Điền mã vận đơn và số tiền thu hộ → Chọn file vừa sửa và tải lên → Kiểm tra và xác nhậnViệc xác nhận trạng thái COD chỉ mới là thao tác xác nhận tiền COD cho đơn hàng đó. Tuy nhiên, để biết được số tiền đã nhận có khớp với số tiền yêu cầu thu hộ hay không, bạn phải thực hiện thao tác đối soát theo các bước: 


Truy cập menu Vận chuyển → Quản lý thu hộ → Nhập danh sách đối soát → Tải file mẫu → Điền mã vận đơn và số tiền nhà vận chuyển thu hộ → Chọn file vừa sửa và tải lên → Kiểm tra số tiền có lệch không2. Tải lên và quản lý file


Tính năng mới cho phép bạn tải lên, quản lý và xóa tập tin hàng loạt. Các tập tin thường dùng sẽ là hình ảnh. Những hình ảnh này bạn có thể sử dụng để chèn vào phần mô tả sản phẩm, ảnh đại diện sản phẩm, hoặc gửi link hình ảnh sản phẩm trực tiếp cho khách hàng.


Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập menu Cấu hình → FileChúc bạn kinh doanh hiệu quả!