Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/5 với hai tính năng mới:

1. Thêm tính năng in barcode cho sản phẩm:


Tính năng hỗ trợ tạo ảnh barcode và in barcode cho sản phẩm. Nằm trong màn hình chi tiết sản phẩm. Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.

2. Cho phép xuất dữ liệu các phiếu tồn kho.


Hỗ trợ xuất danh sách các phiếu tồn kho. Bao gồm: phiếu điều chuyển, điều chỉnh, lịch sử tồn kho và chi tiết tồn kho.

Chi tiết hướng dẫn cách xuất dữ liệu xem tại đây.