Hình thức chạy quảng cáo Google Smart Shopping - Mua sắm thông minh chỉ với một chiến dịch được tạo từ nền tảng Haravan, bạn sẽ khởi tạo Quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google. 

Hệ thống của Google  sẽ lấy nội dung từ dữ liệu sản phẩm của bạn, thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau giữa hình ảnh và văn bản mà bạn cung cấp, sau đó hiển thị quảng cáo phù hợp nhất trên toàn bộ các mạng của Google, bao gồm cả Mạng tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị của Google, YouTube và Gmail.

Để thực hiện chiến dịch này cần có:

- Website bán hàng chuẩn theo điều kiện Google

- Tài khoản Google Merchants Center và đăng tải sản phẩm của bạn lên.

- Tài khoản Google Ads 

- Gắng thẻ theo dõi chuyển đổi Đơn hàng Google Ads trên website 


Với hệ thống tự động quảng cáo của Haravan sẽ giúp bạn thực hiện các bước: 

- Tạo tài khoản Google Merchants Center

- Tạo tài khoản Google Ads

- Tự động tạo thẻ theo dõi chuyển đổi và chèn vào website

- Tạo chiến dịch Google Smart Shopping 

- Đề xuất ngân sách quảng cáo hàng ngày

- Đề xuất giá thầu, hình thức bidding

- Tự động cập nhật thông tin sản phẩm

- Cho phép bạn chọn sản phẩm và đưa lên GMC tự động 

- Report báo cáo hiệu quả chiến dịch 

Đơn giản là Haravan sẽ thay bạn thực hiện tất cả các bước kỹ thuật cần thiết để khởi tạo chiến dịch Google Smart Shopping mà không cần biết về quảng cáo. 

Bạn chỉ cần thực hiện các bước:

1. Hoàn tất luồng kỹ thuật khởi tạo 

2. Hoàn tất website đạt tiêu chuẩn Google

3. Đăng tải chính sách đầy đủ theo quy định của Google

4. Đăng tải sản phẩm bạn muốn quảng cáo 

5. Thêm ngân sách vào tài khoản Google Ads


Cho máy học thời gian để tối ưu hóa. Bạn hãy cân nhắc việc cho chiến lược giá thầu của chiến dịch mới chạy trong 15 ngày trước khi bắt đầu đánh giá hiệu suất. Khoảng thời gian này giúp chiến lược có thời gian thích ứng. Đồng thời, khoảng thời gian này cũng để bù cho độ trễ chuyển đổi.

Nhận đủ dữ liệu. Hãy đảm bảo là bạn có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu suất của chiến lược giá thầu. Thông thường, nhà quảng cáo cần 2-3 tuần sau khoảng thời gian tìm hiểu để đánh giá hiệu suất.


Đáp ứng các điều kiện này là điều kiện cần để bạn có thể Quảng cáo bán hàng thành công cùng tính năng  Google Smart Shopping by Haravan.

Chúc bạn tăng doanh thu nhanh cùng Haravan.